Logo ZSP w Rogowie Opolskim
Dzisiaj jest 16.01.2021 
Strona główna Adresy ZSP
Godzina 12:42:00
Aktualności
Informacje o ZSP Nr3
Komunikaty szkolne
Kronika Szkoły
Koła zainteresowań
Osiągnięcia
Historie szkół
Z życia przedszkoli
glowna2

Dokumenty dotyczące świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej
deklaracja zapisu do swietlicy

Komunikat o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016.


Dokumenty rekrutacyjne

Przedszkola

Regulamin rekrutacji do Przedszkola(plik word)
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Szkoła Podstawowa w Rogowie Opolskim

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej(plik word)
Zgłoszenie dziecka do I klasy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogowie Opolskim (word))
Regulaminu rekrutacji dzieci do szkoły

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.1

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

Gmina Krapkowice pozyskała dodatkowe środki UE na zajęcia w przedszkolach.-

"Akademia przedszkolaka" projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym z 8 przedszkoli gminy Krapkowice. Projekt zakłada utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach oraz wydłużenie godzin pracy w 4 przedszkolach: Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Wydłużenie pracy oddziałów przedszkolnych zbiega się z oczekiwania mieszkańców gminy - rodziców pracujących.

Projekt przewiduje organizację zajęć dodatkowych wspierających rozwój dzieci oraz zajęć rozwijających zainteresowania przedszkolaków. Planowane są zajęcia dodatkowe: logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, język niemiecki i spotkania ze sztuką.
W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach przewiduje się zajęcia z arteterapii. W ramach spotkań ze sztuka przedszkolaki będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, piosenkarzy, aktorów). Odbędą się wyjazdy dzieci do teatru.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Budżet projektu zamyka się w kwocie około 450 tys. zł. Gmina Krapkowice zabezpiecza na realizację projektu wkład własny w wysokości 15% ogólnej wartości projektu.


ZSP w Rogowie Opolskim
Dziś jest 16 dzień roku.
Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Projekty Unijne w naszej szkole


„Akademia Przedszkolaka”
„Uczę się - aby być szczęśliwym”
"Wiedza+Kompetencje=Sukces"
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP”
"Przez więdzę i kulturę do rozwoju wsi"
"Szkoła Na Tak"
Pracownia komputerowa

Masz sugestie jak można ulepszyć tę stronę lub masz jakieś pytania!
Napisz do nas!!!

Informujemy że w roku szkolnym2011/2012 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki w skład, których wchodzi plecak oraz piórnik z całym wyposażeniem.

Przydatne strony

Kuratorium Opole
OKE
WODIP
MEN

   
autor mgr Agata Knysz